سلام .  ميدونی  :

 هيچكس لياقت اشك هاي تو را ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد هيچوقت باعث اشك ريختن تو نمي شود .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید