ميخوام خودش هم ببينه و بشنوه که اصلا هم ناز نيست .
اصلا .. ولش کن بابا ميدونی همون که تو کردی بهترين کاره .... بايد به چشمامون ياد بديم که هر کس ارزش ديدن ندارد .مگه نه ..

به قول شاعر :  ز دست ديده و دل هر دو فرياد      که هر چه ديده بيند دل کند ياد

                      بسازم خنجری از نيش پولاد           زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

/ 0 نظر / 9 بازدید