از فرمایشات حضرت علی (ع) : هرچه محبت داری نثار دوستت کن ، اما هرچه اطمینان داری به پای او مریزبخشنده باش اما ولخرج نباش ، حسابگر باش اما سخت گیر نباشهر دوستی را ، که دوران سختی نصیبت ساخته ، نیک نگاه دار

پانزده روز عاشقانه

راز عشق در تواضع است . این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست . بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند . تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آنها را تازه و باطراوت نگه   می دارد . راز عشق در احترام متقابل است . احساسات متغیرند اما احترام دو طرف ثابت   می ماند . اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است با احترام به نظریاتش گوش کن احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد . راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیرید ، عشقی که آزادانه هدیه نشود اسارت است .  راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات را خوشحال کند ، کاری مثل دادن هدیه ای کوچک ، تحسین ، لبخندی از روی محبت . نگذار که جویبار محبت تان از کمی باران بخشکد . راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ با محبت تزئین کنید ، بذر علاقه ها و عقیده های تازه بکار که به زیبایی بروید . ضمنا" فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرز عادت ها شود . برای آنکه عشق همواره با طراوت بماند باید به آن مثل هنر خلاقانه نگاه کرد . راز عشق در خوش مشربی است . شوخی با دیگران را فراموش نکن ، در ضمن مراقب شوخی ها هم باش شوخی ناپسند نکن ، شوخی باید از روی حسن نیت باشد نه نیشدار . 

 راز عشق در این است که حقیقت اصلی عشق یعنی تفکر را از یاد نبری . آیا یک رابطه دراز مدت مهمتر از اختلافات کوچک و زود گذر نیست ؟ 

 راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی و صبر کنی تا خونسردی را دوباره به دست آوری . با این که احساس جلوه الهام است اما شخص عصبانی نمی تواند چیزها را با وضوح درک کند . قلبت را آرام کن تنها به این وسیله می توانی چیزها را همانطور که هستند دریابی .

راز عشق در این است که طرف مقابلت را تحسین کنی . هرگز با فرض این که خودش این چیزها را می داند از تحسین کردن غافل مشو . مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نیت بگویی :  دوستت دارم

گرچه احساسات بشری به قدمت نسل بشر است ، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند .

راز عشق در این است که در سکوت دست یکدیگر را بگیرید . کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید .

راز عشق در این است که به عاحترام بگذارید ، زیرا عشق هدیه ازلی خداوند است .

راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ، زیرا چشم ها پنجره های روح هستند . اگر هنگام صحبت از نگاه استفاده کنی مثل آن است که پنجره ها را با پرده های زیبا بیارایی و به خانه گرما و جذابیت ببخشی .

راز عشق در این است که از یکدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید زیرا نقض همواره جزء لاینفک بشر 

راز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی . در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود ، شریک زندگی ات را با طناب نیاز نبند ، گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده کند .

شق بیش از یکدیگر

 است . ذهنت را بر ارزشهایی متمرکز کن که شما را به یکدیگر نزدیکتر می کند نه بر مسائلی که بین شما فاصله می اندازد .

/ 0 نظر / 10 بازدید