سلام  .

مگه ميشه يه نفر اينهمه کار بکنه .درسته ميگن کار جوهر مرده

خلاصه اونقدر خسته ام که حال نوشتن هم ندارم .....باشه بعد

/ 0 نظر / 10 بازدید