لحظاتی که نيازمند وجود تو هستم ، دقايقی که تو را ميطلبم و هر چه جستجو ميکنم  نمی يابمت درمانده و مستاصل ميشوم . وقتی ميبينم که تو هم به من نياز داری بيشتر از هر زمانی احساس پريشانی ميکنم . دليلش هر چه باشد مهم نيست ، مهم اينست که در مواقعی که به هم نياز داريم در کنار يکديگر نيستيم . مرا درک ميکنی چون شبيه منی . خواسته هايت ، نيازهايت ، باورهايت ، همه و همه ...

/ 1 نظر / 12 بازدید
من و غریبه

سلام دوست خوبم.اومدم باهات خداحافظی کنم وبلاگ منم تعطيل شد.ممنون که تو اين مدت بهم سرزدی ، نظر دادی و منو همراهی کردی.خدانگهدار