وقتی که بارون ميگيره ،چشام از عشق تو خيسه

دل برات به قول سهراب زير بارون مينويسد    تنها آرزوم همينه تا يادم نرفته راستی

کاش يه روز بهم بگی که من همونم که ميخواستی

سلامم را مينويسم که زحمت گشودن لبهايت برای پاسخش را نبينم، نکند لبهای نازنينت را برای پاسخ گفتن سلام بگشايی ٬اما از روی اجبار .

فدايت شوم همين که ته دلت چيزی مثل پاسخ تکان بخورد برايم کافيست∙

من عادتمه ،از بچگی ٬ به خدا٬کم نميخوام زياد ميخوام .        واسه اينه که من تو رو ميخوام

دنيای من ،نامه هامو از بس جواب ندادی ،اگه بدی شايد بشه زيادی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید