دعواسر هيچ وپوچ

سلام . احساس ميکنم خيلی وقته که ننوشتم اماامروز تصميم گرفتم که بنويسم

اونم باعث اش يه اتفاق کوچيکه .ميدونين راس گفتن که هر کس  ارزش ديدن نداره اصلا ميدونين اين دنيا ارزش موندن نداره.من امروز ديدم تو اين دنيا آدم بی ظرفيت زياد هست آدم هائی که حتی ارزش زندگی کردن هم ندارن .ميدونين يه کسی رو که بهش خيلی احترام ميکنين وارزش  براش قائل هستين ميبينين يه دفعه پر رو ميشه .اصلابنظر من بعضی از اين زن جماعت رو بايد لهشون کرد تا آدم باشن مثل آدم زندگی کنن .که بدونن جواب احترام احترامه نه پر روئی نه لوس شدن .

خلاصه بگذريم ؛سرتون رو درد آروردم .اما خوب آدم رو عصبانی ميکنن بعضی از اين دختر ها.

23.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید