بسم حق

الهی عذر مارابپذير وبر عيب های ما خورده مگير .الهی ترسانم ازبدی وخود بيامرزما را به خوبی خود .

الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار وبر تنهای ما جز الطاف مرحمت خود منگار وبر کشته های ما جز باران محبت مبار .

سلام

امروز بعداز يکروز سخت کاری رفتم دعای عرفه برای اولين بار تو ۲۳سالگی .

خدا...پيغمبر....فاطمه ...اشک .. خلاصه جاتون خالی .صفائی کرديم با خدا

درانتظار تو خواهم ماند

وقتی به يادت می افتم به ياد خاطراتم .باتوئی که هرگز نداشتم ...می گريم ومی گريم

همه وجودم را احساس گرم وزيبائی فرا ميگيرد ...شايد هم عشق باشد .....نمی دانم .

واشک بر گونه هايم ...بقض در گلويم ...نام زيبايت بر زبانم ..وميگويم ...

تورا دوست دارم

می دانم روزی خواهی امد ..می دانم ..يقين دارم ..ومن آن لحظه می گويم :

سر به روی شانه هايی مهربانت می گذارم

عقده دل می گشايم گريه بی انتهايم

                                                      از غم نامردمی ها بقض ها در سينه دارم

                                                      شانه هايت را برای گريه کردن دوست دارم 

خوب که می انديشم حضورت را نمی خواهم . می دانی چرا ؟چون روزهاست که با يادت زنده ام .بايک خاطره .يک واژه ....

هرگز کسی اينگونه بر کشتن خود بر نخاست که من به زندگی

آه ...... کجاست آرامشی  که به  گرمی آغو ش تو باشد

بسيار برايت نوشته ام

تامرا از خود بدانی ...هم راز بدانی ...هم نفس بدانی ..وشايد يک دوست....

برايت بسيار نوشتم

باهمه احساسم .با حسرت .حسرت يک نگاه حتی از سر خشم .حسرت دستانی که ندارم ...

کاش می دانستم که می دانی که می خواهمت ...خواهشی جاودانه ...از ته دل ..خواهشی پاک  ..

خواهشی الهی ...

برايت بسيار نوشتم

تا مرابخود بخوانی وشايد تبسمی از سر مهر ....

يا ارحم الراحمين تورا بهحق محمد وآل طاهرش دستمان گير ومارابه خودمان وامگذار

وشکر

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
ارین

...

الهه ناز

سلام... چقدر زيبا نوشته اي... چقدر زيبا... خوش به حال مخاطب اين خطوط... يا حق . اجازه دارم لينك بدم؟